STARTPozwij Bank BPH S.A – Pozew Zbiorowy

Wyrok I C 1766/17 Wyrok przeciwko mBankPrawomocne postanowienie SA w Gdańsku o składzie grupy klientów Banku BPH SA, sygn. akt I ACz 102/21″ i dopiskiem „Grupa liczy ostatecznie 188 osób. Pozostałe osoby zdecydowały się na rozpoczęcie indywidualnego procesu. 


Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna złożyła pozew zbiorowy przeciwko Bankowi BPH S.A. z tytułu umów o kredyt hipoteczny indeksowany kursem franka szwajcarskiego (CHF).

Postanowieniem z 03.08.2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił zażalenie Banku na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 28.10.2016 o przyjęciu sprawy zbiorowej przeciwko BPH S.A. do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

09.03.2018 w „Rzeczpospolitej” ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku przeciwko BPH S.A. (SO w Gdańsku I C 245/15): I C 245_15

09.06.2018 możliwość przyłączenia się do grupy została zamknięta.

Treść postanowienie o oddaleniu zażalenia: Plik PDF ⇓

Treść postanowienia o przyjęciu: Plik PDF ⇓

Liczba osób, które przystąpiły do pozwu to 685.

W zakresie wątpliwości i pytań związanych z naszym pozwem zbiorowym – bardzo prosimy o ich kierowanie drogą mailową na adres: frankiwbph@law24.pl