STARTPozwij Bank Pozew indywidualny

https://law24.pl/wp-content/uploads/2013/02/Franki-Waluta-Kredyt.jpg

Kancelaria składa pozwy o zapłatę oraz pozwy przeciwegzekucyjne w postepowaniu indywidualnym.

Zeskanowaną dokumentację (umowa kredytowa, aneksy do umowy, harmonogramy spłat, regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy) dotyczącą kredytów zaciągniętych we frankach, niezależnie od tego w jakim banku zawierano umowę kredytową, należy wysłać do weryfikacji na adres e-mail: analizy@law24.pl

W ciągu tygodnia dokonywana jest bezpłatna analiza kredytu, po której przedstawiona zostaje oferta prowadzenia sprawy.