STARTPozwij Bank Getin Noble Bank S.A. – Pozew Zbiorowy

11.04.2014 w SO w Warszawie został złożony pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank S.A.

30.01.2018 w SO w Warszawie XXV Wydziale Cywilnym odbyło się posiedzenie w sprawie z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu przeciwko Getin Noble Bank S.A. SO wydał postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu zbiorowym. Konieczność ponownego przyjęcia wynikała z zalecenia SA. SO przyjął, że wszystkie zażalenia formalne składane przez bank dotyczą składu grupy, ta kwestia będzie przedmiotem kolejnej rozprawy.

Bank zażalił się na powyższe postanowienie do SA.

SA w Warszawie wyznaczył termin posiedzenia na 17.09.2018, na którym miało zostać rozpatrzone zażalenie banku na postanowienie z 30.01.2018 o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym. 13.09.2018 do SA wpłynął wniosek o wyłączenie sędziów, wniosek ten został złożony przez osobę, która przyłączyła się do sprawy jako interwenient uboczny. W związku ze złożonym wnioskiem termin posiedzenia został odroczony bezterminowo.

04.10.2018 SA wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o wyłączenie sędziów. Interwenient uboczny złożył zażalenie. Postanowieniem z 14.03.2019 SA w Warszawie odrzucił zażalenie interwenienta ubocznego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu zbiorowego prosimy o zapoznanie się z zakładką „Dokumenty”.

Zeskanowaną dokumentację kredytową do weryfikacji (umowa, aneksy do umowy, harmonogramy spłat, regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy) należy wysyłać na adres e-mail: getin@law24.pl.

Wątpliwości i pytania związane z naszym pozwem zbiorowym – prosimy kierować drogą mailową na adres: getin@law24.pl.