STARTPozwij Bank Getin Noble Bank S.A. – Pozew Zbiorowy

11.04.2014 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie został złożony pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank S.A. w imieniu 92 osób.

Liczba osób, które przystąpiły do pozwu do dnia jego złożenia to 190.

Liczba zainteresowanych przyłączeniem do pozwu po przyjęciu sprawy do rozpoznania
wynosi na dziś 130.

30 stycznia 2018r. o godz. 15:00 sala 236 (korytarz J, piętro II) w SO w Warszawie XXV Wydział Cywilny odbyło się posiedzenie w sprawie z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu przeciwko Getin Noble Bank S.A. SO wydał postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu zbiorowym. Konieczność ponownego przyjęcia wynikała z zalecenia SA. SO przyjął, że wszystkie zażalenia formalne składane przez bank dotyczą składu grupy, ta kwestia będzie przedmiotem kolejnej rozprawy. Bankowi przysługuje zażalenie na powyższe postanowienie do SA.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu zbiorowego prosimy o zapoznanie się z zakładką „Dokumenty”.

Zeskanowaną dokumentację kredytową do weryfikacji (umowa, aneksy do umowy, harmonogramy spłat, regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy) należy wysyłać na adres e-mail: getin@law24.pl.

Wątpliwości i pytania związane z naszym pozwem zbiorowym – prosimy kierować drogą mailową na adres: getin@law24.pl.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl