Getin - Aktualności Pozew przeciwko Getin Noble Bank S.A. dopuszczony.

25 października 2016

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl