STARTPozwij Bank Pozew zbiorowy

https://law24.pl/wp-content/uploads/2010/03/waluty-opcje-kancelaria-poznan.jpg

Getin Noble Bank- pozew zbiorowy

30 stycznia 2018r. o godz. 15:00 sala 236 (korytarz J, piętro II) w SO w Warszawie XXV Wydział Cywilny odbyło się posiedzenie w sprawie z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu przeciwko Getin Noble Bank S.A. SO wydał postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu zbiorowym. Konieczność ponownego przyjęcia wynikała z zalecenia SA. SO przyjął, że wszystkie zażalenia formalne składane przez bank dotyczą składu grupy, ta kwestia będzie przedmiotem kolejnej rozprawy. Bankowi przysługuje zażalenie na powyższe postanowienie do SA.

https://law24.pl/wp-content/uploads/2010/03/waluty-opcje-kancelaria-poznan.jpg

Bank BPH- pozew zbiorowy

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, postanowieniem z 03.08.2017, oddalił zażalenie Banku na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 28.10.2016 o przyjęciu sprawy zbiorowej przeciwko BPH S.A. do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

09.03.2018 w “Rzeczpospolitej” ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku przeciwko BPH S.A. (SO w Gdańsku I C 245/15).

09.06.2018 grupa osób przyłączonych do pozwu zbiorowego BPH S.A. oficjalnie została zamknięta.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl