STARTPozwij Bank Pozew zbiorowy

https://law24.pl/wp-content/uploads/2010/03/waluty-opcje-kancelaria-poznan.jpg

Getin Noble Bank- pozew zbiorowy

SA w Warszawie wyznaczył termin posiedzenia na 17.09.2018, na którym miało zostać rozpatrzone zażalenie banku na postanowienie z 30.01.2018 o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

13.09.2018 do SA wpłynął wniosek o wyłączenie sędziów, wniosek ten został złożony przez osobę, która przyłączyła się do sprawy jako interwenient uboczny.

W związku ze złożonym wnioskiem termin posiedzenia został odroczony bezterminowo.

04.10.2018 SA wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o wyłączenie sędziów.

Interwenient uboczny złożył zażalenie. Postanowieniem z 14.03.2019 SA w Warszawie odrzucił zażalenie interwenienta ubocznego.

https://law24.pl/wp-content/uploads/2010/03/waluty-opcje-kancelaria-poznan.jpg

Bank BPH- pozew zbiorowy

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, postanowieniem z 03.08.2017, oddalił zażalenie Banku na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 28.10.2016 o przyjęciu sprawy zbiorowej przeciwko BPH S.A. do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

09.03.2018 w “Rzeczpospolitej” ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku przeciwko BPH S.A. (SO w Gdańsku I C 245/15).

09.06.2018 grupa osób przyłączonych do pozwu zbiorowego BPH S.A. oficjalnie została zamknięta.