STARTPozwij Bank BPH S.A – Pozew Zbiorowy

Postanowieniem z 03.08.2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił zażalenie Banku na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 28.10.2016 o przyjęciu sprawy zbiorowej przeciwko BPH S.A. do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

Następnym krokiem, po przekazaniu akt do Sądu Okręgowego w Gdańsku, będzie ogłoszenie sądowe o wszczęciu postępowania i możliwości przystąpienia do grupy w oznaczonym terminie.

Treść postanowienie o oddaleniu zażalenia: Plik PDF ⇓

Treść postanowienia o przyjęciu: Plik PDF ⇓

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna złożyła pozew zbiorowy przeciwko Bankowi BPH S.A. z tytułu umów o kredyt hipoteczny indeksowany kursem franka szwajcarskiego (CHF).

Liczba osób, które przystąpiły do pozwu do dnia jego złożenia to 450.

Liczba zainteresowanych przyłączeniem do pozwu po przyjęciu sprawy do rozpoznania
wynosi 412 osób.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu prosimy o zapoznanie się z zakładką „dokumenty”, w szczególności z koncepcją pozwu zbiorowego i projektami umów.

Zeskanowaną dokumentację kredytową do weryfikacji (umowa, aneksy do umowy, harmonogramy spłat, regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy) należy wysyłać na adres email: frankiwbph@law24.pl

W zakresie wątpliwości i pytań związanych z naszym pozwem zbiorowym – bardzo prosimy o ich kierowanie drogą mailową na adres: frankiwbph@law24.pl

Z uwagi na liczne w ostatnim czasie zgłoszenia, zmniejszenie pytań kierowanych drogą telefoniczną pozwoli nam na bieżące sprawdzanie Państwa umów oraz odpowiadanie na Państwa wiadomości.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl