START Zestawienie Wyroków

 

Lista naszych wyroków:

* data / wyrok / sygnatura / sąd / bank / sędzia

 • 2021-09-15 utrzymanie wyroku I instancji i oddalenie apelacji banku (I instancja: odfrankowienie aneksu) IACa 1082/20 SA w Łodzi mBank SA Dariusz Limiera
 • 2021-09-02 umowa nieważna XVIII C 497/20 SO w Poznaniu BPH Iwona Godlewska
 • 2021-08-09 odfrankowienie, przesłankowo nieważność I C 1448/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Bank Millenium SA Karolina Dołęgowska
 • 2021-07-23 umowa nieważna XVIII C 1987/20 SO w Poznaniu mBank SA Anna Mikołajczak
 • 2021-07-16 umowa nieważna II C 1045/19 SO Warszawa-Praga w Warszawie BPH Małgorzata Dubinowicz-Motyk
 • 2021-07-15 umowa nieważna I C 1/20 SO w Poznaniu Getin NB SA Renata Pelz
 • 2021-07-12 odfrankowienie I C 305/17 SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Santander Bank Polska SA Aleksandra Sobieska
 • 2021-07-07 umowa nieważna I C 136/20 SO w Poznaniu BNP Paribas Bank Polska SA Anna Goździewicz
 • 2021-06-29 umowa nieważna XVIII C 192/20 SO w Poznaniu Santander Bank Polska SA Magdalena Horbacz
 • 2021-06-28 umowa nieważna I C 326/20 SO w Szczecinie BPH Tomasz Cegłowski
 • 2021-06-24 zasądzenie na rzecz Klienta dochodzonej kwoty, obciążanie banku kosztami za obie instancje VI ACa 124/21 SA w Warszawie Getin NB SA Alicja Fronczyk
 • 2021-06-23 umowa nieważna XXV C 108/19 SO w Warszawie Getin NB SA Paweł Duda
 • 2021-06-11 umowa nieważna I C 1399/20 SO w Poznaniu Santander Bank Polska SA Katarzyna Sokólska
 • 2021-06-10 umowa nieważna XV C 1316/20 SO w Gdańsku BPH Marian Glembin
 • 2021-06-10 nieważność + dwie kondykcje I C 553/19 SO  w Częstochowie Getin NB SA Katarzyna Sidyk
 • 2021-06-09 umowa nieważna I C 1763/20 SO w Poznaniu Raiffeisen BI AG Agnieszka Wieczorek
 • 2021-06-07 nieważność + dwie kondykcje I C 1360/18 SO w Gdańsku BPH Marcin Cichosz
 • 2021-06-02 umowa nieważna I C 1595/19 SO w Toruniu BPH Wojciech Modrzyński
 • 2021-06-01 umowa nieważna XVIII C 582/20 SO w Poznaniu Santander BP SA Magdalena Ławrynowicz
 • 2021-05-26 umowa nieważna XVIII C 2311/19 SO w Poznaniu PKO BP SA Magdalena Ławrynowicz
 • 2021-05-18 wyrok zaoczny, przesłankowo nieważność XV C 1637/20 SO w Gdańsku BPH Małgorzata Misiurna
 • 2021-05-14 umowa nieważna IC 1140/19 SO w Szczecinie BPH Paweł Marycz
 • 2021-05-10 umowa nieważna I C 549/17 SO w Warszawie mBank Bożena Chłopecka
 • 2021-04-30 nieważność + dwie kondykcje I C 1164/17 SO w Gdańsku BPH SA Adrianna Gołuńska-Łubina
 • 2021-04-30 nieważność + teoria salda XXV C 2755/18 SO w Warszawie Getin NB SA Kamil Gołaszewski
 • 2021-04-27 SA w Łodzi uwzględnił apelację naszych klientów w sprawie przeciwko Getin NB i pozbawił w całości wykonalności bankowy tytuł wykonawczy I ACa 64/20 SA w Łodzi Getin NB SA Barbara Bojakowska
 • 2021-04-16 nieważność + 2 kondykcje IV C 2332/20 SO w Warszawie Getin NB SA Monika Włodarczyk
 • 2021-04-13 nieważność umowy, ale brak przedawnienia roszczeń banku XII C 682/18 SO w Poznaniu PKO BP SA Agnieszka Wodzyńska-Radomska
 • 2021-03-31 nieważność + 2 kondykcje I C 296/20 SO w Szczecinie BPH Katarzyna Krasny
 • 2021-03-17 nieważność umowy i zasądzenie nadpłaty IC 1264/20 SO w Poznaniu BNP Paribas Bank Polski S.A. Katarzyna Sokólska
 • 2021-03-16 zasądzenie (ustalenie nieważności) I C 886/20 SO w Poznaniu mBank Agnieszka Wieczorek
 • 2021-03-04 nieważność umowy i zasądzenie nadpłaty I C 742/20 SO w Poznaniu Getin Noble Bank S.A. Agnieszka Wieczorek
 • 2021-02-24 uchylenie do ponownego rozpoznania I ACa 256/20 SA we Wrocławiu Getin Noble Bank S.A. Janusz Kaspryszyn
 • 2021-02-16 oddalenie powództwa (przesłankowo nieważność) XXV C 1768/18 SO w Warszawie Raiffeisen BI AG Adam Mitkiewicz
 • 2021-02-04 nieważność + teoria salda XXV C 637/19 SO w Warszawie Getin Noble Bank S.A. Kamil Gołaszewski
 • 2021-01-27 zasądzenie, przesłankowo nieważność XII C 427/19 SO w Poznaniu Santander BP Anna Łosik
 • 2021-01-22 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) I C 266/20 SO w Olsztynie BPH Olga Rybus
 • 2021-01-20 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) I C 542/17 SO w Gdańsku BPH Izabela Górnikiewicz-Wróbel
 • 2021-01-13 zasądzenie (przesłankowo nieważność) I C 524/17 SO w Gdańsku BPH Marcin Cichosz
 • 2020-12-30 zasądzenie (przesłankowo nieważność) XV C 724/19 SO w Gdańsku BPH Agnieszka Piotrowska
 • 2020-12-30 zasądzenie (przesłankowo nieważność) I C 393/20 SO w Poznaniu Santander BP Agnieszka Wieczorek
 • 2020-12-29 zasądzenie (przesłankowo nieważność) I C 644/19 SO w Łodzi mBank Marcin Sumiński
 • 2020-12-29 oddalenie powództwa banku (bezskuteczność klauzul indeksacji – brak zaległości na dzień wypowiedzenia) I C 312/18  SO Ostrolęka Getin Noble Bank S.A.  Monika Strzyżewksa
 • 2020-12-22 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) XXV C 574/19 SO w Warszawie Raiffeisen Bank International AG Adam Mitkiewicz
 • 2020-12-07 zasądzenie w części (nieważność + teoria salda) XXV C 940/17 SO w Warszawie Getin Noble Bank S.A. Michał Jakubowski
 • 2020-11-25 odfrankowienie umowy kredytu I C 892/17 Sąd Okręgowy w Gdańsku BPH Izabela Górnikiewicz-Wróbel
 • 2020-11-25 zasądzenie (przesłankowo nieważność) VI ACa 779/19 SA w Warszawie Raiffeisen Bank International AG Małgorzata Borkowska
 • 2020-11-24 zasądzenie (przesłankowo nieważność) IC 2010/19 SO w Poznaniu BPH Agnieszka Wieczorek
 • 2020-11-19 umowa nieważna III C 803/16 Sąd Okręgowy Warszawa – Praga Raiffeisen Bank International AG Małgorzata Kamykowska
 • 2020-10-21 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) XXV C 1585/17 SO w Warszawie Getin Noble Bank Paweł Duda
 • 2020-10-19 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) VI C 576/19 SR Warszawa Śródmieście Raiffeisen BI AG Agnieszka Onichimowska
 • 2020-08-10 zasądzenie (przesłankowo nieważność) I ACa 1276/18 SA w Łodzi mBank Michał Kłos
 • 2020-08-07   zasądzenie (przesłankowo nieważność) I C 1215/19 SR dla Warszawy – Woli PEKAO Małgorzata Bystrowska
 • 2020-08-06 prawomocne odfrankowienie V Ca 1536/19 SO w Warszawie Bank Ochrony Środowiska Maria Dudziuk
 • 2020-07-10 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) I C 1766/17 SO w Łodzi mBank Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek
 • 2020-07-07 zasądzenie (przesłankowo nieważność) I C 656/ 18  SO w Łodzi mBank Anna Zyskowska-Jadczak
 • 2020-03-17 zasądzenie (przesłanowo odfrankowienie) I C 856/16 SO w Gdańsku BPH Marcin Cichosz
 • 2020-01-22 oddalenie apelacji ze strony banku (przesłankowo odfrankowienie) I ACa 1409/18 SA w Łodzi mBank Anna Cesarz
 • 2020-01-09 oddalenie apelacji ze strony banku (przesłankowo odfrankowienie) V ACa 698/18 SA w Warszawie Getin Noble Bank Emilia Szczurowska
 • 2020-01-03 zasądzenie (przesłankowo nieważność) I C 2851/17 SR Warszawa-Mokotów Millennium Robert Bełczącki
 • 2019-12-30 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) VI Aca 559/18 SA w Warszawie Raiffeisen Bank International AG Beata Waś
 • 2019-11-25 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) XXV C 2864/18 SO w Warszawie Raiffeisen Bank International AG Tomasz Gal
 • 2019-11-07 uchylenie wyroku SA – odfrankowienie aneksu IV CSK 13/19 SN Santander Bank Polska Tomasz Szanciło
 • 2019-06-24 oddalenie powództwa (przesłankowo nieważność) XXV C 2879/18 SO w Warszawie Raiffeisen Bank International AG Piotr Bednarczyk
 • 2019-06-24 zasądzenie (przesłankowo nieważność) XXV C 266/15 SO w Warszawie Getin Noble Bank Piotr Bednarczyk
 • 2019-06-04 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) VI C 618/19 SR Warszawa-Śródmieście Raiffeisen Bank International AG Szymon Łukasiewicz
 • 2019-05-09 uchylenie negatywnego wyroku SA (przesłankowo odfrankowienie) I CSK 242/18 SN Getin Noble Bank Marcin Krajewski
 • 2019-04-30 pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego I C 100/17 SO w Koszalinie Getin Noble Bank Barbara Krzemianowska
 • 2019-03-15 zasądzenie (przesłankowo nieważność) I C 3744/17 SR Warszawa-Wola BOŚ Joanna Bender-Czochara
 • 2019-03-13 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) VI C 3346/18 SR Warszawa-Śródmieście Raiffeisen Bank International AG Agnieszka Onichimowska
 • 2019-01-04 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) VI C 3347/18 SR Warszawa-Śródmieście Raiffeisen Bank International AG Grzegorz Goss
 • 2018-12-24 zminana zaskarżonego wyroku – zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) III Ca 1969/17 SO w Łodzi mBank Grażyna Młynarska-Wróblewska
 • 2018-12-20 zasądzenie (przesłankowo nieważność) I C 5274/16 SR Warszawa-Mokotów Millennium Robert Bełczącki
 • 2018-10-30 oddalenie powództwa klienta (przesłankowo nieważność) I C 47/17 SR Warszawa-Śródmieście Deutsche Bank Polska Wojciech Łączewski
 • 2018-10-02 oddalenie powództwa banku XXV C 1346/17 SO w Warszawie Raiffeisen Bank International AG Adam Mitkiewicz
 • 2018-08-30 oddalenie apelacji powoda -banku (przesłankowo odfrankowienie) I ACa 316/18 SA w Białymstoku Raiffeisen Bank International AG Jarosław Marek Kamiński
 • 2018-08-17 zasądzenie (przesłankowo nieważność) XVI C 1964/17 SR Warszawa-Mokotów PKO BP Wojciech Kozłowski
 • 2018-07-30 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) I C 420/17 SO w Łodzi mBank Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek
 • 2018-07-17 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) II C 1417/16 SO w Łodzi mBank Sylwia Łopaczewska
 • 2018-05-30 oddalenie powództwa banku I C 1184/16 SO dla Warszawy Pragi Getin Noble Bank Marek Grodzki
 • 2018-04-03 oddalenie powództwa (przesłankowo nieważność) XXV C 1926/16 SO w Warszawie Getin Noble Bank del. K. Gołaszewski
 • 2018-02-28 zasądzenie (przesłankowo odfrankowienie) VI C 876/17 SR Warszawa-Śródmieście Raiffeisen Bank International AG Milena Dutkowska
 • 2018-02-20 oddalenie powództwa banku (przesłankowo odfrankowienie) I C 772/16 SO w Ostrołęce Raiffeisen Bank International AG Tomasz Deptuła
 • 2017-10-06 zasądzenie (przesłankowo nieważność) XVI C 526/17 SR Warszawa-Mokotów PKO BP Wojciech Kozłowski
 • 2017-07-14 uchylenie niekorzystnego wyroku II CSK 803/16 SN BPH Roman Trzaskowski
 • 2017-04-13 pozbawienie wykonalności BTE I C 196/16 Sąd Okręgowy we Włocławku Raiffeisen Bank International AG Barbara Baranowska
 • 2017-03-03 oddalenie apelacji banku (pozbawienie tytułu wykonalności -przesłankowo odfrankowienie) I ACa 843/16 SA w Poznaniu ING Bank Śląski Krzysztof Józefowicz
 • 2017-03-01 uchylenie niekorzystnego wyroku SA IV CSK 285/16 SN Santander Consumer Bank Bogumiła Ustjanicz
 • 2016-04-12 pozbawienie wykonalności BTE XII C 2718/14 SO w Poznaniu ING Bank Śląski Hanna Flisikowska

[/bt_bb_text]

[/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section