Komarnicka Korpalski

Kancelaria Prawna

KOMARNICKA KORPALSKI
KANCELARIA PRAWNA sp.j. 

ul. Śląska 20
60-614 Poznań

tel.: +48 618434030
kancelaria@law24.pl

 ksiazka Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych 

law24 korpalski kancelaria komarnicka
Kancelaria Prawna Poznan LAw24
Unieważniona umowa o kredyt walutowy to nie zawsze zwycięstwo.
Unieważniona umowa o kredyt walutowy to nie zawsze zwycięstwo.
Po ogłoszeniu opinii rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej powróciło pytanie: co dzieje się po unieważnieniu umowy? Odpowiedź zależy od rozstrzygnięcia sądu, a jego wyroki są różne. W najgorszym scenariuszu może się okazać, że konsument musi nagle spłacić pozostałą część kredytu lub rozpocząć kolejne procesy z bankiem. O ile to możliwe, lepsze jest usunięcie abuzywnej klauzuli i pozostawienie kredytu w złotych z oprocentowaniem liczonym według stawki LIBOR.
Opinia rzecznika TSUE korzystna dla frankowiczów
Opinia rzecznika TSUE korzystna dla frankowiczów
Rzecznik TSUE wskazał, że co do zasady, sąd krajowy nie ma prawa zmienić treści warunku, który uznał za nieuczciwy. Taka klauzula powinna być wyeliminowana, sąd nie może samodzielnie uzupełnić powstałej luki
Frankowicze mają mieć “znacznie łatwiej”
Frankowicze mają mieć “znacznie łatwiej”
Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest wiążąca dla składu orzekającego, ale jest wskazówką, z której sędziowie TSUE korzystają.
Trybunał Sprawiedliwości UE wsparł polskich frankowiczów
Trybunał Sprawiedliwości UE wsparł polskich frankowiczów
Stanowisko rzecznika generalnego TSUE to również wskazówka dla postepowań grupowych. Wyrok, który zapadnie w tej sprawie w lipcu, będzie prejudykatem.
Odpowiedź Rzecznika TSUE w sprawie frankowiczów
Odpowiedź Rzecznika TSUE w sprawie frankowiczów
Rzecznik Generalny TSUE Giovanniego Pitruzelli w sprawie C-260/18 Dziubak udzielił we wtorek rano następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez SO w Warszawie:
Frankowicze: umowy kredytowe z polskich banków przed Trybunałem UE w Luksemburgu
Frankowicze: umowy kredytowe z polskich banków przed Trybunałem UE w Luksemburgu
Cztery pytania prejudycjalne skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE Sąd Okręgowy w Warszawie ponad rok temu.
Kredyty we frankach. Trybunał Sprawiedliwości ma pomóc frankowiczom
Kredyty we frankach. Trybunał Sprawiedliwości ma pomóc frankowiczom
Do najważniejszego dla frankowiczów wyroku jeszcze ok. dwa miesiące. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE) zajmuje się kwestią odstępowania od umów na kredyty zaciągnięte w szwajcarskiej walucie.
Nierównomierny rozkład ryzyka walutowego w umowie bankowej prowadzi do jej nieważności
Nierównomierny rozkład ryzyka walutowego w umowie bankowej prowadzi do jej nieważności
Właśnie ukazało się pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego I CSK 736/17 z 9 stycznia 2019 r. SN zajął się po raz kolejny rozliczaniem bankowych opcji walutowych jeszcze z roku 2008. Tym razem chodziło o transakcje, których rozliczenie zostało dodatkowo potwierdzone ugodą pozasądową. Sąd okręgowy uznał, że klient był dobrze zorientowany w zakresie zawieranych transakcji, a jeżeli brakowało mu wiedzy lub doświadczenia, to sam był sobie winien, skoro nie poszedł po poradę do doradcy niezależnego od banku.