Aktualności Ius cogens i moralność międzynarodowa a problem nieważności zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych

3 kwietnia 2024

Artykuł zawiera analizę problemu nieważności zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych na tle uregulowań Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Autorki analizując przyczyny nieważności, wskazują na ich istnienie w kontekście złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się reparacji w 1953 r., powołując się również na okoliczności towarzyszące tamtym wydarzeniom historycznym. Artykuł zawiera również odniesienie do zagadnienia moralności międzynarodowej.

  1. Klasyfikacja przyczyn nieważności umów w prawie międzynarodowym
  2. Pojęcie przymusu
  3. Nieważność umów międzynarodowych a ius cogens
  4. Problem moralności międzynarodowej a ius cogens
  5. Okoliczności złożenia oświadczenia rządu PRL z 1953 r.

Beata Komarnicka-Nowak
Wiktoria Nowak

Ius cogens i moralność międzynarodowa a problem nieważności zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych