START Wspólnicy

BEATA KOMARNICKA-NOWAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2013/02/Beata-Komarnicka-Nowak-Law24-02.jpg

Beata Komarnicka – Nowak od lat dziewięćdziesiątych pracowała w spółkach prawa handlowego, między innymi Telewizji Polskiej S.A. oraz Radiu Merkury Poznań.

Jako radca prawny specjalizuje się w prawie energetycznym i budowlanym. Doradza inwestorom zagranicznym i polskim w procesie inwestycyjnym. Pomaga firmom inwestującym w farmy wiatrowe. Nadzorowała m.in. projekt budowy galerii handlowej Askana w Gorzowie Wielkopolskim.

Przeprowadziła turn around management budowy centrum handlowego.

Wśród zadań zespołu wykonywanych pod jej kierownictwem jest sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie projektów umów oraz reprezentowanie klientów w procesach sądowych.

Beata Komarnicka- Nowak złożyła dwa pozwy zbiorowe przeciwko dwóm największym bankom w Polsce, w sprawie dowolności banków w ustalaniu kursu indeksacji rat kredytu.

Była organizatorem licznych szkoleń z zakresu funduszy unijnych, m.in. we Włoskiej Izbie Gospodarczej w Mediolanie. Współorganizowała szkolenia dla inwestorów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., jak również członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. i Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej oraz Gazety Bankowej artykuły dotyczące problemów prawnych, w szczególności opcji i kredytów walutowych. Zajmuje się również prawem mediów.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1999 uzyskała tytuł radcy prawnego. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jest uczestnikiem Seminariów Doktorskich na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Zna język francuski, angielski i rosyjski.

dr MARIUSZ KORPALSKI

https://law24.pl/wp-content/uploads/2013/02/Mariusz-Korpalski-Law24.pl_.jpg

Dr Mariusz Korpalski od roku 1996 pomaga klientom odnaleźć się w zawiłościach polskiego prawa gospodarczego. Od roku 2000 do 2006  pracował we wiodącej kancelarii, która zajmowała się wspieraniem
inwestorów niemieckich, również jako partner.

Jako radca prawny interesuje się umowami bankowymi oraz rozwiązywaniem sporów. Reprezentuje klientów banków, którzy padli ofiarą nieuczciwych praktyk, w szczególności na tle umów, w których wysokość świadczenia uzależniono od kursu waluty obcej, w szczególności umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej. W roku 2012 złożył pierwszy w Polsce pozew „frankowicza” przeciwko bankowi (w sprawie zapadł m.in. wyrok SN II CSK 803/16, a sprawa ma swoją kontynuację w Sądzie Okręgowym w Szczecinie).

Wspiera przedsiębiorców w reorganizacjach. Współpracuje z wiodącym importerem maszyn rolniczych, utrzymującym rozbudowaną sieć dealerską na terenie całego kraju.

Jest autorem inicjatyw ustawodawczych z dziedziny prawa gospodarczego (np. dot. zmiany Ustawy o rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw – druk sejmowy VI 2566, Dz.U. nr 102, poz. 585, zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego – druk sejmowy VI 3185). W roku 2010 wydał książkę o charakterze  poradnikowym – Bankowe umowy przedsiębiorców.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa umów i rozwiązywania sporów (m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, ”Glosie”, „Monitorze Prawa Bankowego”, „Przeglądzie Prawa Handlowego” i „Przeglądzie Sądowym”). Jest współautorem wydanego w styczniu 2020 roku nakładem Wolters Kluwer „Przewodnika frankowicza”.

Prowadził seminaria dla członków Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Poznaniu, Zachodnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., World Trade Center w Poznaniu, Ost- und Mitteleuropa Verein w Hamburgu oraz Europejskiej Komisji Praw Konsumenta z siedzibą w Londynie zajmującej się ochroną prawną konsumentów usług finansowych. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Był współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszeń Konsumenckich pod hasłem Problemy Konsumenta na Rynku Finansowym, która odbyła się 7.10.2016 w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami konsumentów usług finansowych. Jest członkiem Forum Konsumenckiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Dr Mariusz Korpalski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku obronił pracę doktorską pt. „Wpływ zmiany kursu walutowego na wysokość świadczenia wynikającego z umowy bankowej” na Wydziale Prawa i Administracji UMK w  Toruniu. W lutym 2020 wydał, nakładem Wolters Kluwer, książkę pt. „Bankowe terminowe umowy walutowe”, która uwzględnia wnioski z pracy doktorskiej.

Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zna język niemiecki i angielski.