START Zespół

BEATA KOMARNICKA-NOWAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Beata-Komarnicka-Nowak-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

wspólnik

Radca prawny z ponad dwudziestoletnim stażem.

Reprezentuje w procesach sądowych obligatariuszy poszkodowanych w aferze GetBack. Wraz ze wspólnikiem dr Mariuszem Korpalskim złożyła dwa pozwy zbiorowe przeciwko dwóm największym bankom w Polsce, w sprawie dowolności banków w ustalaniu kursu indeksacji rat kredytu.

Specjalizuje się również w prawie energetycznym i budowlanym. Pomaga firmom inwestującym w farmy wiatrowe i reprezentuje je w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Nadzorowała m.in. projekt budowy galerii handlowej Askana w Gorzowie Wielkopolskim. Była organizatorem licznych szkoleń z zakresu funduszy unijnych, m.in. we Włoskiej Izbie Gospodarczej w Mediolanie. Współorganizowała szkolenia dla inwestorów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., jak również członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej i Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

W latach dziewięćdziesiątych pracowała między innymi w Telewizji Polskiej S.A. oraz Radiu Merkury Poznań. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika – Gazety Prawnej oraz Gazety Bankowej artykuły dotyczące problemów prawnych, w szczególności opcji i kredytów walutowych. W roku 2020 wydała książkę wraz z Mariuszem Korpalskim – Opcje, franki i banki – Spotkamy się w sądzie, stanowiącą zapis zmagań z problemami stosowania prawa w zakresie umów odsyłających do przyszłych kursów walutowych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1999 uzyskała tytuł radcy prawnego. Ukończyła Seminaria Doktorskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zna język francuski, angielski i rosyjski.

dr MARIUSZ KORPALSKI

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Mariusz-Korpalski-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

wspólnik

Doktor nauk prawnych; radca prawny; wspólnik w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna.

Od kilkunastu lat zajmuje się problemami klientów banków wywoływanymi przez terminowe umowy walutowe, w tym umowy kredytowe. Problemowi pozycji prawnej przedsiębiorcy jako klienta banku jest poświęcona jego książka Bankowe umowy przedsiębiorców, wydana jeszcze w 2010 r. Wielokrotnie miał okazję reprezentować klientów przed Sądem Najwyższym. Jest autorem wielu publikacji m.in. w „Rzeczpospolitej”, których wybór ukazał się w 2020 r. w książce jego współautorstwa pt. Opcje, franki i banki. Spotkamy się w sądzie. W 2019 r. obronił pracę doktorską pt. Wpływ zmiany kursu walutowego na wysokość świadczenia wynikającego z umowy bankowej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 2020 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się jego książka pt. Bankowe terminowe umowy walutowe, zawierającą rozszerzoną wersję rozprawy doktorskiej. Jest współautorem Przewodnika Frankowicza wydanego przed Wolters Kluwer Polska w 2020 r., którego 2 wydanie ukazało się w 2022 r.

Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zna język niemiecki i angielski.

SONIA KWIATKOWSKA

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Sonia-Kwiatkowska-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym i bankowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2017 roku.

PATRYCJA PIOTROWSKA-STRANZ

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Patrycja-Piotrowska-Stranz-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

radca prawny

Zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach sądowych dotyczących roszczeń przeciwko bankom, a także w precedensowych postępowaniach związanych ze sprzedażą obligacji GetBack.

Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, a także w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych i pozasądowych, w tym w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2016 roku.

EWA DZIAŁOSZYŃSKA

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Ewa-Dzialoszynska-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

adwokat

Specjalizuje się w prawach kredytów powiązanych z walutą obcą (w szczególności CHF). W swojej praktyce reprezentuje klientów w sporach sądowych przeciwko bankom. Ponadto posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w sprawach cywilnych, karnych oraz w prawie własności intelektualnej.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w wiodących poznańskich i warszawskich kancelariach prawnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również podyplomowe studia LLM na jednym z najlepszych uniwersytetów w Londynie University of Westminster London.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu od 2013 roku

NICOLE FELIKSIAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Nicole-Feliksiak-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

radca prawny

Zajmuje się zagadnieniami prawa procesowego, które dotyczą sporów bankowych.

Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu postępowania cywilnego, rodzinnego, karnego oraz gospodarczego. W obszarze jej zainteresowań, oprócz postępowania cywilnego znajdują się również: prawo bankowe, prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2023 roku uzyskała tytuł radcy prawnego.

MANUELA HUSSEIN

https://law24.pl/wp-content/uploads/2023/07/Manuela-Hussein-Kancelaria-Law24-Poznan-01.jpg

adwokat

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie korporacyjnym. W swojej praktyce prawniczej koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa spółek, w szczególności, w sprawach związanych z ładem korporacyjnym.

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek z sektora bankowego oraz podmiotów zagranicznych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie. W trakcie studiów uczestniczyła w programie MOST realizowanym z Uniwersytetem Warszawskim.

Zna język angielski i niemiecki.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r.

PATRYCJA KULASIŃSKA

Patrycja Kulasińska

radca prawny

Specjalistka ds.procesu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach poszerzając wiedzę z różnych dziedzin prawa.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu postępowania cywilnego, rodzinnego, karnego oraz gospodarczego.

Zajmuje się zagadnieniami prawa procesowego.

MICHAŁ JABŁOŃSKI

https://law24.pl/wp-content/uploads/2023/07/Michal-Jablonski-Law24-Poznan-Kancelaria-Prawna.jpg

adwokat

Zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań, a także prawem gospodarczym, bankowym, administracyjnym i sportowym.

W 2018 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Działalność gospodarcza zawodników i klubów sportowych”.
W latach 2019-2021 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, po czym w 2022 roku zdał egzamin adwokacki.
W toku studiów oraz aplikacji zdobywał doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych, uczestnicząc w licznych postępowaniach sądowych i prowadząc kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2022 roku.
Posługuje się językiem angielskim.

KATARZYNA HAJDUK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Katarzyna-Hajduk-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

dyrektor ds. finansowych

MARTA MICHALAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Marta-Michalak-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

asystentka

ALEKSANDRA HEJNA

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Aleksandra-Hejna-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

asystentka

MAŁGORZATA SPYCHAŁA

https://law24.pl/wp-content/uploads/2023/07/Malgorzata-Spychala-Law24-Kancelaria-Poznan-01.jpg

asystentka

NATALIA MUSIAŁEK

Natalia Musiałek

asystentka

SZYMON KOSTRZAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Szymon-Kostrzak-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

archiwista, specjalista ds. IT