START Wspólnicy

BEATA KOMARNICKA-NOWAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2013/02/Beata-Komarnicka-Nowak-Law24-02.jpg

Beata Komarnicka – Nowak od lat dziewięćdziesiątych pracowała w spółkach prawa handlowego, między innymi Telewizji Polskiej S.A. oraz Radiu Merkury Poznań.

Od roku 2002 do 2006 prowadziła w Rödl & Partner m.in. sprawy procesowe klientów. Jako radca prawny specjalizuje się w prawie energetycznym i budowlanym. Doradza inwestorom zagranicznym i polskim w procesie inwestycyjnym. Pomaga firmom inwestującym w farmy wiatrowe. Nadzorowała m.in. projekt budowy galerii handlowej Askana w Gorzowie Wielkopolskim.

Przeprowadziła turn around management budowy centrum handlowego.

Wśród zadań zespołu wykonywanych pod jej kierownictwem jest sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie projektów umów oraz reprezentowanie klientów w procesach sądowych.

Beata Komarnicka- Nowak złożyła dwa pozwy zbiorowe przeciwko dwóm największym bankom w Polsce, w sprawie dowolności banków w ustalaniu kursu indeksacji rat kredytu.

Była organizatorem licznych szkoleń z zakresu funduszy unijnych, m.in. we Włoskiej Izbie Gospodarczej w Mediolanie. Współorganizowała szkolenia dla inwestorów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., jak również członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. i Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej oraz Gazety Bankowej artykuły dotyczące problemów prawnych, w szczególności opcji i kredytów walutowych. Zajmuje się również prawem mediów.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1999 uzyskała tytuł radcy prawnego. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jest uczestnikiem Seminariów Doktorskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Zna język francuski, angielski i rosyjski.

dr MARIUSZ KORPALSKI

https://law24.pl/wp-content/uploads/2013/02/Mariusz-Korpalski-Law24.pl_.jpg

Dr Mariusz Korpalski od roku 1996 pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach polskiego prawa gospodarczego. Od roku 2000 do 2006 pracował w Rödl & Partner, w tym jako partner w Roedl, Korpalski Kancelaria Prawna sp. k.

Jako radca prawny interesuje się umowami bankowymi oraz rozwiązywaniem sporów. Reprezentuje klientów banków, którzy padli ofiarą nieuczciwych praktyk, w szczególności na tle umów, w których wysokość świadczenia uzależniono od kursu waluty obcej. Wspiera przedsiębiorców w reorganizacjach. Współpracuje z wiodącym importerem maszyn rolniczych, utrzymującym rozbudowaną sieć dealerską na terenie całego kraju.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa umów i rozwiązywania sporów (m.in. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Monitorze Prawa Bankowego”, ”Glosie”, „Rzeczpospolitej”). Prowadził seminaria dla członków Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Poznaniu, Zachodnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., World Trade Center w Poznaniu, Ost- und Mitteleuropa Verein w Hamburgu oraz Europejskiej Komisji Praw Konsumenta z siedzibą w Londynie zajmującej się ochroną prawną konsumentów usług finansowych.

Był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest autorem inicjatyw ustawodawczych z dziedziny prawa gospodarczego (np. dot. zmiany Ustawy o rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw – druk sejmowy VI 2566, Dz.U. nr 102, poz. 585, zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego – druk sejmowy VI 3185). W roku 2010 wydał książkę o charakterze poradnikowym – Bankowe umowy przedsiębiorców.

Dr Mariusz Korpalski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku obronił pracę doktorską pt. „Wpływ zmiany kursu walutowego na wysokość świadczenia wynikającego z umowy bankowej” na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zna język niemiecki i angielski.