START Zespół

BEATA KOMARNICKA-NOWAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Beata-Komarnicka-Nowak-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

wspólnik

Radca prawny z ponad dwudziestoletnim stażem.

Reprezentuje w procesach sądowych obligatariuszy poszkodowanych w aferze GetBack. Wraz ze wspólnikiem dr Mariuszem Korpalskim złożyła dwa pozwy zbiorowe przeciwko dwóm największym bankom w Polsce, w sprawie dowolności banków w ustalaniu kursu indeksacji rat kredytu.

Specjalizuje się również w prawie energetycznym i budowlanym. Pomaga firmom inwestującym w farmy wiatrowe i reprezentuje je w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Nadzorowała m.in. projekt budowy galerii handlowej Askana w Gorzowie Wielkopolskim. Była organizatorem licznych szkoleń z zakresu funduszy unijnych, m.in. we Włoskiej Izbie Gospodarczej w Mediolanie. Współorganizowała szkolenia dla inwestorów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., jak również członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej i Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

W latach dziewięćdziesiątych pracowała między innymi w Telewizji Polskiej S.A. oraz Radiu Merkury Poznań. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika – Gazety Prawnej oraz Gazety Bankowej artykuły dotyczące problemów prawnych, w szczególności opcji i kredytów walutowych. W roku 2020 wydała książkę wraz z Mariuszem Korpalskim – Opcje, franki i banki – Spotkamy się w sądzie, stanowiącą zapis zmagań z problemami stosowania prawa w zakresie umów odsyłających do przyszłych kursów walutowych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1999 uzyskała tytuł radcy prawnego. Ukończyła Seminaria Doktorskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zna język francuski, angielski i rosyjski.

dr MARIUSZ KORPALSKI

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Mariusz-Korpalski-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

wspólnik

Od roku 1996 zajmuje się umowami bankowymi, sądowym i pozasądowym rozwiązywaniem sporów oraz zabezpieczeniami wierzytelności.

Od roku 2008 reprezentuje klientów w sporach sądowych na tle terminowych operacji finansowych.

Od roku 2012 reprezentuje konsumentów w sporach sądowych dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych, przede wszystkim do CHF.

Prowadził seminaria dla członków izb gospodarczych. Był autorem inicjatyw ustawodawczych z dziedziny prawa gospodarczego. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami konsumentów usług finansowych. Był członkiem Forum Konsumenckiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa umów i rozwiązywania sporów (m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Przeglądzie Sądowym” i „Glosie”). W roku 2010 wydał książkę o charakterze poradnikowym – Bankowe umowy przedsiębiorców. Jest współautorem Przewodnika frankowicza (Wolters Kluwer), wydanego w roku 2020 (2. wydanie – 2022). W roku 2020 wydał też, wraz z Beatą Komarnicką-Nowak, zbiór artykułów prasowych z lat 2009-2019, stanowiących zapis zmagań z problemami stosowania prawa w zakresie umów odsyłających do przyszłych kursów walutowych.

Mariusz Korpalski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku obronił tamże pracę doktorską pt. „Wpływ zmiany kursu walutowego na wysokość świadczenia wynikającego z umowy bankowej”. W pracy doktorskiej zajął się zjawiskiem zmienności i nieprzewidywalności wysokości świadczenia w umowach odsyłających do przyszłego kursu walutowego, takich jak: umowy forward, umowy opcji, umowy swap czy umowy kredytowe denominowane lub indeksowane do waluty obcej. W roku 2020 rozszerzoną wersję rozprawy doktorskiej wydał pt. „Bankowe terminowe umowy walutowe” (Wolters Kluwer).

Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zna język niemiecki i angielski.

DOROTA STRZESAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Dorota-Strzesak-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

radca prawny

Zajmuje się prawem handlowym, gospodarczym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w tym w szczególności w doradztwie korporacyjnym, w transakcjach fuzji i przejęć.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym w tym w szczególności w doradztwie korporacyjnym i M&A, prawie nieruchomości i inwestycji budowlanych. Zajmuję się również zagadnieniami z zakresu prawa ochrony środowiska. Reprezentuje podmioty gospodarcze, a także klientów zagranicznych, prowadząc postępowania sądowe w Polsce oraz reprezentuje klientów w sporach sądowych z bankami, dot. umów kredytowych powiązanych z walutą obcą.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów odbyła wyjazd w ramach stypendium zagranicznego na Universität in Augsburg. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010 -2013 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Brała udział w licznych szkoleniach z tematyki RODO, AML, M&A, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W 2016 uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2013 roku.

SONIA KWIATKOWSKA

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Sonia-Kwiatkowska-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym i bankowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2017 roku.

PATRYCJA PIOTROWSKA-STRANZ

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Patrycja-Piotrowska-Stranz-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

radca prawny

Zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach sądowych dotyczących roszczeń przeciwko bankom, a także w precedensowych postępowaniach związanych ze sprzedażą obligacji GetBack.

Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, a także w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych i pozasądowych, w tym w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2016 roku.

EWA DZIAŁOSZYŃSKA

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Ewa-Dzialoszynska-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

adwokat

Specjalizuje się w prawach kredytów powiązanych z walutą obcą (w szczególności CHF). W swojej praktyce reprezentuje klientów w sporach sądowych przeciwko bankom. Ponadto posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w sprawach cywilnych, karnych oraz w prawie własności intelektualnej.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w wiodących poznańskich i warszawskich kancelariach prawnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również podyplomowe studia LLM na jednym z najlepszych uniwersytetów w Londynie University of Westminster London.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu od 2013 roku

NICOLE FELIKSIAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Nicole-Feliksiak-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

aplikant radcowski

Zajmuje się zagadnieniami prawa procesowego, które dotyczą sporów bankowych.

Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu postępowania cywilnego, rodzinnego, karnego oraz gospodarczego. W obszarze jej zainteresowań, oprócz postępowania cywilnego znajdują się również: prawo bankowe, prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obecnie odbywa aplikację radcowską na trzecim roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

MICHAŁ MACIACZYK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Michal-Maciaczyk-Kancelaria-Law24-Warszawa.jpg

prawnik

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych oraz we współpracy z przedsiębiorcami.

Specjalizację zawodową rozwija w kręgu prawa cywilnego, w szczególności prawa bankowego i rynku kapitałowego oraz prawa korporacyjnego.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu broniąc pracę magisterską z zakresu niedozwolonych klauzul w bankowych umowach kredytowych.

Obecnie uczestnik prawniczego seminarium doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

KATARZYNA HAJDUK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Katarzyna-Hajduk-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

dyrektor ds. finansowych

MARTA MICHALAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Marta-Michalak-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

asystentka

ALEKSANDRA HEJNA

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Aleksandra-Hejna-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

asystentka

SZYMON KOSTRZAK

https://law24.pl/wp-content/uploads/2022/11/Szymon-Kostrzak-Kancelaria-Law24-Poznan.jpg

archiwista, specjalista ds. IT