START Zakres obsługi

https://law24.pl/wp-content/uploads/2017/10/franki-pieniadze-kredyt-frankowicze.jpg

Umowy i spory bankowe

 • negocjowanie i przygotowywanie umów kredytowych,
 • spory dotyczące m.in.:
  • kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych,
  • inwestycji finansowych,
  • transakcji pochodnych.
https://law24.pl/wp-content/uploads/2013/02/Reorganizacja-firm.jpg

Reorganizacja firm i compliance

 • przekształcenie osoby fizycznej,
 • organizacja holdingu,
 • planowanie sukcesji,
 • wdrożenie RODO u przedsiębiorców,
 • przygotowanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu u przedsiębiorców.
https://law24.pl/wp-content/uploads/2013/02/OZE-ferma-wiatrowa.jpg

Odnawialne źródła energii

 • doradztwo inwestycyjne,
 • negocjacje z URE,
 • umowy z odbiorcami.
https://law24.pl/wp-content/uploads/2013/02/Siec-dealerska-maszyny-rolnicze.jpg

Organizacja sieci dealerskiej

 • ochrona danych osobowych,
 • porozumienia dystrybucyjne,
 • finansowanie sprzedaży.