AktualnościPublikacje Reparacje Wojenne

9 stycznia 2024

Książka jest pozycją wyjątkową. Nie ma dziś na polskim rynku poważnej publikacji na ten temat. To przenikliwa analiza historyczno-prawna, która obala wiele mitów narosłych wokół reparacji od Niemiec. Prawniczka pokazuje, że nie wszystko stracone. Nie tylko racje moralne są po naszej stronie, ale również prawo międzynarodowe. Tę książkę trzeba zdecydowanie przeczytać.

Tomasz Pieryga, z-ca redaktora naczelnego 'Rzeczpospolitej’

Dzisiejsze Niemcy uważając sprawę reparacji za załatwioną, opierają się na oświadczeniu rządu Bolesława Bieruta. Rządu, który został Polsce narzucony z Moskwy. Rządu, którego działalność przypadła na szczytowy okres stalinizmu. Lekturę książki mogę polecić mieszkańcom po obu stronach Odry.

dr. Konrad Graczyk, Instytut Pamięci Narodowej

Uważam, że świat winien dowiedzieć się, że jako pierwszy tezę o nieważności zrzeczenia się przez Polskę reparacji sformułował profesor Jan Sadurski – wieloletni szef Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Oświadczenie z 1953 roku było nieważne ab initio i jako takie nigdy nie wywierało i nie wywiera skutków prawnych. To był bandycki, bezczelny szantaż ekonomiczny i polityczny ZSRR.

Beata Komarnicka-Nowak, autorka