AktualnościOrzeczenia Wyrok w sprawie kredytu indeksowanego przeciwko mBank SA (I ACa 1409/18, SSA Anna Cesarz)

29 stycznia 2020

Wyrok w sprawie kredytu indeksowanego przeciwko mBank SA (I ACa 1409/18, SSA Anna Cesarz).
SA w Łodzi oddalił apelację banku od wyroku SO w Łodzi I C 420/17, SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek).

I_ACa_1409_18__wyrok_sa_cywilny