Orzeczenia Kolejna nieważność Getin w Łodzi – wszystko do zwrotu. 

28 lipca 2020