BPH S.A. - AktualnościGetin - AktualnościRaiffeisen - Aktualności Konferencja na Cyprze dot. kredytów frankowych (2-6.12.2014)

9 grudnia 2014

Konferencja dotycząca praw konsumenta w umowach bankowych odbyła się 2-6.12 na Cyprze. Najważniejsza, choć nie jedyna, grupa omawianych problemów związana była z kredytami indeksowanymi do CHF. Na konferencji Mariusz Korpalski przedstawił oceny „kredytów frankowych” dokonane dotychczas przez sądy polskie.

Konferencja dała początek Europejskiej Komisji Praw Konsumenta z siedzibą w Londynie, który będzie podejmował kroki zmierzające w kierunku:
– regulacji i uproszczenia produktów bankowych,
– utworzenia europejskiego regulatora bankowego z uprawnieniami do wydawania dyrektyw,
– egzekucji dyrektyw europejskich chroniących konsumenta w umowach z bankiem,
– utworzenia komisji w Parlamencie Europejskiej ds. produktów bankowych,
– powołania Europejskiego Rzecznika Praw Konsumenta w Banku, ułatwiającego składanie skarg oraz egzekucję praw konsumenta,
– edukacji konsumentów i decydentów w zakresie produktów bankowych.