STARTPozwij Bank Getin Noble Bank S.A. – Pozew Zbiorowy

Pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank S.A.:

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął w dniu 24.10.2016 do rozpoznania pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank S.A. Wcześniej Sąd Apelacyjny stwierdził, że grupa jest prawie bez wyjątku jednorodna. Sąd Okręgowy więc związany był tym stanowiskiem i miał tylko zbadać, czy w grupie są osoby, które umówiły inny cel kredytu niż cel konsumencki. Sąd znalazł tylko 2 takie umowy. Sąd podkreślił, że miarodajna jest tu tylko chwila zawarcia umowy. Zdaniem Reprezentanta Grupy fakt, że cel gospodarczy widniał obok celu konsumenckiego, przesądza, że również te dwie umowy mają charakter konsumencki. Reprezentant Grupy nie będzie się jednak odwoływał albowiem tym klientom przysługuje droga indywidualna. Kancelaria skontaktuje się z tymi osobami niezwłocznie. Bank ma teraz 7 dni na złożenie zażalenia. Sąd Apelacyjny rozpatrzy najprawdopodobniej, więc możliwe zażalenie banku w terminie do pół roku. Potem Sąd Okręgowy wyznaczy termin na zgłoszenie dla pozostałych klientów Getin Noble Bank i sprawdzenie czy ich sytuacja prawna jest tożsama z sytuacją innych, czyli do meritum sporu będziemy mogli przejść najpewniej za ok. rok.

Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować tylko i wyłącznie drogą mailową na adres: getin@law24.pl. Umożliwi to Kancelarii sprawniejsze odpowiadanie na Państwa pytania.

 

Pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank S.A. został złożony 14.04.2014 w Sądzie Okręgowym w Warszawie przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu Marka Radwańskiego, reprezentującego grupę 92 osób. Postanowieniem z 09.03.2015 Sąd odrzucił pozew. W dniu 15.04.2015 zostało złożone zażalenie na ww. postanowienie Sądu Apelacyjnego. Postanowieniem z 07.09.2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o odrzuceniu pozwu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

30.10.2015 zostały wysłane do Sądu oświadczenia o przystąpieniu do grupy kolejnych 190 osób.

Na rozprawie, która odbędzie się 10.10.2016 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie (XXV Wydział Cywilny, godz. 13:00, s. 660) zostanie wydane postanowienie w przedmiocie przyjęcia sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Sąd powinien również ogłosić termin do kiedy będzie można przystąpić do pozwu zbiorowego.

Na chwilę obecną chęć przystąpienia do grupy zadeklarowało dalsze 30 osób.

Koszty związane ze sprawą są następujące:

koszty wynagrodzenia Kancelarii za pozew zbiorowy o ustalenie:

– 490 PLN (płatne w ciągu 7 dni po podpisaniu dokumentów z Kancelarią);

– druga część w maksymalnej na ten moment wysokości 345 PLN – przy liczbie członków grupy od 200 do 300 (płatna w trakcie procesu);

– w przypadku gdy dojdzie do zawarcia ugody dodatkowo 1.230 PLN;

koszty postępowania sądowego (do podziału na wszystkich członków grupy):

– pozostałe koszty mogące wyniknąć w trakcie procesu, np. zaliczka na biegłego (nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaką wysokość wynagrodzenia dla biegłego sąd ustali) czy chociażby opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN

– z opłaty sądowej w wysokości 100.000 PLN zostaliśmy zwolnieni z uwagi na to, że grupę reprezentuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Wynagrodzenie Kancelarii za pozew indywidualny o zapłatę:

Dotyczą one sytuacji wygranego procesu zbiorowego o ustalenie. Po takim procesie jeżeli będą chcieli Państwo dochodzić zwrotu kwoty nadpłaty – czyli różnicy pomiędzy tym co Państwo płacili ( raty po przeliczeniu wg kursu banku) a tym co sąd ustali (np. przewalutowanie całości kredytu po kursie z dnia zawarcia umowy) – należy złożyć pozew indywidualny o zapłatę. Wynagrodzenie za taki pozew będzie wynosić:

– w zależności od wysokości przedmiotu sporu (kwoty nadpłaty) – minimalne wynagrodzenie dla radcy prawnego przewidziane w ustawie, podane w § 4 „Sprawa o zapłatę”  Umowy zlecenia członka II grupy.

W zakresie wątpliwości i pytań związanych z naszym pozwem zbiorowym – bardzo prosimy o ich kierowanie drogą mailową na adres: getin@law24.pl

PRZEDAWNIENIE

Zgodnie z art. 118 k.c. roszczenia majątkowe przedawniają się po upływie 10 lat. W przypadku umów kredytu, 10 lat liczone jest od każdej zapłaconej przez Państwa raty. W zależności od tego kiedy została zapłacona pierwsza rata, od danej daty zaczną się przedawniać po kolei pierwsze raty. Oznacza to, że w razie złożenia po tym terminie pozwu o zapłatę – bank będzie mógł podnieść zarzut przedawnienia i odmówić zwrotu nadpłaty za raty, które się przedawniły.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy pozew zbiorowy o ustalenie przerywa bieg przedawnienia – doktryna prawnicza w tym zakresie jest podzielona. Wobec tego istnieje ryzyko, że złożony przez nas pozew nie przerywa biegu przedawnienia. Żądaniem naszego pozwu jest ustalenie samej zasady, że występujące w Państwa umowach klauzule są abuzywne – nie dotyczy on ustalenia roszczeń wobec banku w konkretnej wysokości i dacie wymagalności. Z ostrożności przyjmujemy więc, że nasz pozew zbiorowy nie przerywa biegu przedawnienia.

Nasza Kancelaria może dla Państwa sporządzić wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, w którym zostanie sprecyzowana wysokość roszczenia wobec banku. Sprawa z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jest sprawą indywidualną, nie mającą powiązania z naszym pozwem zbiorowym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty na sporządzenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres mailowy: getin@law24.pl.

Z uwagi na liczne w ostatnim czasie zgłoszenia, zmniejszenie pytań kierowanych drogą telefoniczną pozwoli nam na bieżące sprawdzanie Państwa umów oraz odpowiadanie na Państwa wiadomości.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl