STARTPozwij Bank Getin Noble Bank S.A. – Pozew Zbiorowy

11.04.2014 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie został złożony pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank S.A. w imieniu 92 osób.

Liczba osób, które przystąpiły do pozwu do dnia jego złożenia to 190.

Liczba zainteresowanych przyłączeniem do pozwu po przyjęciu sprawy do rozpoznania
wynosi na dziś 130.

24.10.2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Bank złożył zażalenie na powyższe postanowienie. Postanowieniem Sądu Apelacyjnego z 07.03.2017 uchylono postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym i przekazano do ponownego rozpoznania – kwestii przyjęcia sprawy – przez Sąd Okręgowy.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu zbiorowego prosimy o zapoznanie się z zakładką „Dokumenty”.

Zeskanowaną dokumentację kredytową do weryfikacji (umowa, aneksy do umowy, harmonogramy spłat, regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy) należy wysyłać na adres e-mail: getin@law24.pl.

Wątpliwości i pytania związane z naszym pozwem zbiorowym – prosimy kierować drogą mailową na adres: getin@law24.pl.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl