Komarnicka Korpalski

Kancelaria Prawna
http://law24.pl/wp-content/uploads/2013/02/Komarnicka-Korpalski-Kancelaria-Poznan-Law24-1.jpg

KOMARNICKA KORPALSKI
KANCELARIA PRAWNA sp.j. 

ul. Śląska 20
60-614 Poznań

Kontakt w sprawach zbiorowych:

Getin Noble Bank S.A.
tel. (61) 841-80-96

BPH S.A.
tel. (61) 841-80-97

Szanowni Państwo,

SA w Gdańsku potwierdza przyjecie pozwu grupowego klientów BPH SA. Następnym krokiem – ogłoszenie sądowe o wszczęciu postępowania i możliwości przystąpienia do grupy w oznaczonym terminie.

W sprawach przeciwko Getin otrzymaliśmy Zarządzenie Sądu, którego treść jest nieprecyzyjna i niejasna. W związku z tym prawdopodobne jest, że Zarządzenie zostanie ponownie zaskarżone – tym samym i tak już długie postępowanie wydłuży się o kolejne miesiące, a w rezultacie lata, dlatego proponujemy przystąpienie do pozwu hybrydowego

Więcej szczegółów w zakładce „POZWY ZBIOROWE„.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    fax: +48 618434029  poznan@law24.pl