Kancelaria Komarnicka Korpalski złożyła 11.04.2014 pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank S.A. Członkami grupy są osoby posiadające kredyt hipoteczny indeksowany do kursu franka szwajcarskiego (CHF).

Osoby zainteresowane przystąpieniem do grupy prosimy o zapoznanie się z kompletem dokumentów związanych z pozwem oraz o kontakt z kancelarią.

Dokumenty kredytowe potrzebne nam do weryfikacji to umowa kredytowa z wszystkimi aneksami, harmonogramy spłat i regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy.

Getin_Koncepcja

Formularz zgłoszeniowy

Lista dokumentów

Oświadczenie o przystąpieniu do pozwu – II grupa

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl