Aktualności Frankowicze przesunięci do lokalnych sądów

11 kwietnia 2023

Tylko do 15 kwietnia 2023 r. kredytobiorcy z całej Polski mogą składać pozwy do tzw. Sądu Frankowego w Warszawie. W piątek została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja, która po tej dacie wymusi wybór lokalnego sądu cywilnego.

Opublikowana właśnie nowela kodeksu postępowania cywilnego wymusza składanie pozwów frankowych spoza lewobrzeżnej Warszawy do lokalnych sądów cywilnych. Pytanie jak to utrudni frankowiczom prowadzenie spraw, bo przecież do tzw. Sądu Frankowego kierowali się z nimi dobrowolnie i chętnie.

Tylko nowe sprawy

Jedną z najważniejszych zmian noweli, która w zakresie spraw frankowych wejdzie w życie już po czternastu dniach od ogłoszenia, jest wprowadzono przejściowo na pięć lat reguły, że pozwy na tle umów kredytowych frankowicze będą mogli składać wyłącznie w sądach właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Zmianę tę wymusiła trudna sytuacja działającego od dwóch lat w Warszawie specjalnego wydziału cywilnego zwanego Sądem Frankowym, który z powodu przeciążenia sprawami zmuszony był wyznaczać rozprawy dopiero za dwa lata. Nowe rozwiązanie dotyczy tylko nowych spraw, których może jeszcze sporo tam napłynie.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 31 marca 2023 r., poz. 614)

Więcej na  Kredyty we frankach