Aktualności Wyrok SN w sprawie naszej klientki przeciwko mBank. II CSKP 894/22. Umowa nieważna.

10 marca 2023

Wyrok SN w sprawie naszej klientki przeciwko mBank. II CSKP 894/22. Umowa nieważna. Wszystko jasne.
Właściwie nie wiadomo dlaczego SN przyjął skargę kasacyjną do rozpoznania.