Aktualności TSUE: umowa wbrew frankowiczowi

11 kwietnia 2023
Straty wynikające z unieważnienia kredytu walutowego nie mogą być równo dzielone między kredytobiorcę i bank.

Sygnatura akt C-6/22