Aktualności Klient kancelarii ostatecznie wygrywa w SN z Raiffeisen

25 stycznia 2023

Odniesienie w regulaminie do stawki WIBOR oznacza wyłącznie, że regulamin dotyczył kilku produktów. Odniesienie do WIBOR nie oznacza, że strony założyły, że w przypadku nieskuteczności indeksacji walutowej dochodzi do zmiany LIBOR na WIBOR.

Pełna treść w pliku pdf
Reperacje Niemcy