Aktualności Po wyroku SN w sprawie kredytów Deutsche jest więcej pytań niż odpowiedzi

13 stycznia 2021

Można uznać, że postanowienia umowy dotyczące rozliczeń w złotówkach są bezskuteczne, a jednocześnie brak jest podstaw do rozliczeń we franku szwajcarskim – wynika z opublikowanego właśnie uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego. Nasuwa się refleksja, że warunki umowy nie mogą być traktowane jako jednoznaczne i przejrzyste, a jako nieprzejrzyste nie powinny wiązać konsumenta – pisze dr Mariusz Korpalski, radca prawny.

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 października 2020 roku w sprawie Deutsche banku był bodaj jedynym wyrokiem w ubiegłym roku najwyższej instancji sądowej w sprawie kredytów denominowanych z klauzulami walutowymi, zwanych potocznie kredytami frankowymi (sygn. I CSK 519/19). Z tym większą uwagą należy się odnieść do ocen prawnych przedstawionych w uzasadnieniu tego wyroku, które ukazało się już w nowym roku.

Więcej na  Prawo.pl TSUE Frankowicze