Aktualności Frankowicze: pora na przełom w sprawach kredytów

28 grudnia 2020
Prawnicy są dość zgodni, że czas najwyższy na wytyczenie przez Sąd Najwyższy jednolitej linii orzeczniczej w sprawach problematycznych kredytów.
Choć od głośnego wyroku TSUE w sprawie Dziubaków minął ponad rok, a liczba pozwów w sprawach frankowych urosła do ok. 30 tys., wciąż kilka kluczowych kwestii prawnych jest nierozwiązanych, i to przez Sąd Najwyższy.

 

Tysiące frankowiczów jest zniecierpliwionych, a sądy, zwłaszcza warszawskie, są zablokowane przez ich sprawy, także z powodu przedłużającej się epidemii.

Próby ustawowego rozwiązania nie dały rezultatu, a kolejne pomysły na ugodowe rozwiązywanie sporów, choć mają wiele zalet, to i tę wadę, że wymagają zgody i frankowicza, i banku. Znamienna jest zatem wypowiedź po wyroku TSUE Alexandra Fleischmanna, prezesa RBI, który wyraził daleko idący sceptycyzm wobec kompromisowego rozwiązywania problemów frankowiczów ze względu na ogromny rozziew między możliwościami finansowymi banków (i budżetu) a oczekiwaniami frankowiczów.

 

Więcej na  Kredyty we frankach