Aktualności Jeśli nieważność to co dalej? Przedawnienie, wynagrodzenie, wykreślenie hipoteki?

30 kwietnia 2020

„Jeśli nieważność to co dalej? Przedawnienie, wynagrodzenie, wykreślenie hipoteki”.
Wyjaśniamy co chciał powiedzieć SN w wyroku V CSK 382/18, którego uzasadnienie ukazało się we wtorek 21 kwietnia 2020.
Link do kanału Law24pl na YouTube.