Aktualności SN orzeknie 7 listopada o aneksie frankowym do umowy kredytowej

6 listopada 2019

Sąd Najwyższy 7 listopada 2019 r. wyda wyrok w sprawie hipotecznego kredytu złotowego przewalutowanego na franki szwajcarskie aneksem do umowy. Spór koncentruje się na obowiązkach informacyjnych banku i kwestii indywidualnego negocjowania aneksu do umowy.

Antoni i Rozalia B.  zwrócili się w 2007 r. do BZ WBK o udzielenie kredytu mieszkaniowego  w złotych, ale w 2008 r. do drugiej umowy kredytowej – jak twierdzi bank – dodano aneks o przewalutowaniu we frankach szwajcarskich. Powodowie spłacali kredyt w złotych. Bank przedstawił indeksację jako możliwość zmniejszenia raty kredytu. Ofercie towarzyszyła informacja o ryzyku walutowym wskazująca na historyczne zmiany kursu CHF względem PLN do około 20 proc. Określała też przyszłą zmianę kursu o niecałe 9 proc. jako drastyczną.

Bank zaznacza, że nie było mowy , że CHF umacniał się długoterminowo wobec wszystkich walut przez cały XX wiek. Od 2008 r. rata kredytu systematycznie rosła, a saldo nie ulegało zmianie.

Więcej na Prawo.pl TSUE Frankowicze