Aktualności Hipoteka po rozwodzie – Mariusz Korpalski o problemie zadłużonych byłych małżonków

6 listopada 2019

Lepiej nie być właścicielem gdy bank jest wierzycielem.

Sytuację, w której małżonkowie się rozwodzą, a kredyt wzięty na sfinansowanie domu nie jest spłacony Sąd Najwyższy oceniał ostatnio dwukrotnie. Najpierw w uchwale składu siedmiu sędziów z 27 lutego 2019, III CZP 30/18, a następnie w uchwale z 28 marca 2019, III CZP 21/18. W obu uchwałach Sąd Najwyższy doszedł, co do zasady, do podobnego wniosku: wpis hipoteki nie wpływa na ocenę wartości nieruchomości przyznawanej jednemu z byłych małżonków w ramach podziału majątku. Taki wniosek niestety nie służy optymalnemu wyważeniu uprawnień byłych małżonków do dzielonego majątku i promuje pasywność w spłacie zobowiązań kredytowych.

Więcej na Kredyty we frankach