START Publikacje

https://law24.pl/wp-content/uploads/2020/08/opcje-franki-banki-sad-kredyty-walutowe-03-640x360.jpg

Opcje, franki i banki. Spotkamy się w sądzie

Samych umów kredytowych jest w obrocie około 450 tysięcy. Na szczęście po, wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i TSUE widać już światełko w tunelu w postaci wyroków, które uznają te umowy za nieważne i przywracają wiarę w elementarną sprawiedliwość. W 2020 roku, w końcu, ponad 90 procent spraw sądowych zostało wygranych przez Frankowiczów. 

https://law24.pl/wp-content/uploads/2020/04/978-83-8187-425-0_-640x361.jpg

Bankowe terminowe umowy walutowe 

W książce omówiono przyczyny, zakres i metody ochrony klienta, który zawiera z bankiem terminową umowę walutową. W szczególności przedstawiono sytuację klientów banków w zakresie umów już zawartych w latach 2004–2010, ale również tych umów, które mogą być oferowane w przyszłości. Przybliżono również zagadnienia związane z obowiązkami banku w fazie zawierania bankowej umowy walutowej oraz wadliwością bankowej umowy walutowej wynikającą z naruszenia przez bank obowiązków towarzyszących jej zawarciu.

https://law24.pl/wp-content/uploads/2020/01/Raport-prawny-RP-01-160x160.jpg

Raport Prawny- I co dalej Frankowiczu?

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie nastąpił ekonomiczny koniec świata, jak wieszczyli bankierzy i ich doradcy. Nie zniknęły też problemy frankowiczów, ale myśląc o tym, jaki wymiar ma ten sukces, nasuwają się porównania do bitwy pod Zelą z 47 r. p.n.e., gdzie Juliusz Cezar pokonał króla Pontu Farnakesa II i nie pozwolił z obywateli rzymskich zrobić niewolników. Trybunał też nie pozwolił z obywateli polskich zrobić niewolników banków.

https://law24.pl/wp-content/uploads/2017/12/Poradnik-Frankowicza-czyli-jak-wygrać-z-Bankiem-160x160.jpg

Poradnik Frankowicza czyli jak wygrać z bankiem

Kurs franka nie daje spać wielu osobom, których kredyty hipoteczne zależą od tej waluty  “Poradnik frankowicza, czyli jak wygrać z bankiem” opracowany przez prawników Kancelarii Komarnicka Korpalski.

Umowy Bankowe Przedsiębiorców

Książka opiera się na doświadczeniach w pracy autora z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Omówiono w niej normy regulujące zawieranie, zmiany i wykonywanie bankowych umów przedsiębiorców, w oparciu o dorobek orzecznictwa i literatury cywilistycznej.

Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych

Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych

Konferencja była próbą wyzwania teoretyków i praktyków z pogranicza prawa i finansów na największe wyzwania rynku finansowego drugiej dekady XXI wieku tj. przezwyciężenia kryzysu tożsamości, zaufania i regulacji.

https://law24.pl/wp-content/uploads/2018/01/Biala-ksiega-kredytow-we-frankach-163-114x160.jpg

Biała Księga Kredytów we Frankach 

mec. Mariusz Korpalski
Ochrona klienta instytucji finansowej. Przegląd orzecznictwa TSUE
Pozycja TSUE w europejskim systemie wymiaru sprawiedliwości.