Publikacje Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych

16 czerwca 2017

Publikacja jest pokłosiem IV Polskiego Kongresu Regulacji Rynku Finansowego, który odbył się 14-15 października 2015 w Warszawie pod auspicjami Instytutu Allerhanda, w którym aktywny udział wziął mec. Mariusz Korpalski. 

Konferencja była próbą wyzwania teoretyków i praktyków z pogranicza prawa i finansów na największe wyzwania rynku finansowego drugiej dekady XXI wieku tj. przezwyciężenia kryzysu tożsamości, zaufania i regulacji.

Wykład mec. Korpalskiego wpisywał się w zakres rozważań nt. świadomości prawnej i konstytucyjności w prawie rynku finansowego i dotyczył ochrony zaufania klienta banku zarówno w domenie bankowości tradycyjnej, jak i w bankowości inwestycyjnej.

Wykład opierał się na obserwacjach z wieloletniej praktyki w opracowywaniu kontraktów bankowych i rozwiązywaniu sporów z nich wynikających, popartych badaniami naukowymi w ramach przewodu doktorskiego otwartego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z przeprowadzonych obserwacji i badań wynika, że w polskich realiach tradycyjna bankowość depozytowo-kredytowa adoptuje elementy bankowości inwestycyjnej, powodując dezorientację w ocenie powinności stron umowy zarówno po stronie klienta jak i organów stosowania prawa. Zjawiska hedgingu i carry-trade w przeszłości znane z bardziej zaawansowanych rynków finansowych trafiły niepostrzeżenie na krajowy grunt regulacyjny, nieprzygotowany do nowych wyzwań. Strona umowy opcji walutowej lub umowy kredytu indeksowanego oczekuje od banku takiego samego poziomu bezpieczeństwa jak w przypadku umowy rachunku bankowego czy tradycyjnej umowy kredytowej.

Praca jest próbą zarysowania kierunków odpowiedzi na powyższe wyzwania.

Szczegółowe informacje dotyczące książki można znaleźć tutaj:  Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych.