AktualnościOrzeczenia SN: radca prawny to konsument jak każdy inny

22 czerwca 2017

Tytułową kwestię udało się Sądowi Najwyższemu przesądzić. Wszystko inne, tj. co w klauzuli przewidującej wypłatę w PLN po kursie banku, a spłatę po kursie NBP jest skuteczne, a co nieskuteczne, zbadać będzie musiał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Pełna treść wyroku do pobrania –  Sygn. akt IV CSK 285/16 

Strony zawarły w dniu 22 marca 2006 r. umowę pożyczki hipotecznej nominowanej do franka szwajcarskiego (CHF) , standardowo oprocentowanej, przeznaczonej na dowolny cel, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pozwany udzielił powódce pożyczki w wysokości 330 783,54 zł, nominowanej według kursu kupna CHF obowiązującego w dniu uruchomienia sumy pożyczki, ustalonego przez niego, która została wypłacona w całości w złotych. Jednocześnie dokonał przeliczenia tej kwoty na CHF według wskazanego kursu, obowiązującego w dniu wypłaty.