Aktualności dr Mariusz Korpalski i dr Patryk Filipiak nt. konsekwencji wynikających z upadłości Getin Noble Bank SA

26 września 2023

Serdecznie zapraszamy do odsłuchania odcinka, w którym:

• dr Ulyana Zaremba i Maciej Woźniak analizują i komentują dane statystyczne obrazujące postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe za ostatnie dwa miesiące, w odniesieniu do danych z pierwszego kwartału tego roku,
• dr Maria Wąsicka-Sroczyńska i dr Przemysław Grobelny omawiają aktualny stan, przyczyny i konsekwencje trudnej sytuacji finansowej, z którą obecnie zmaga się branża mleczarska,
• dr Patryk Filipiak i dr Mariusz Korpalski skupiają się na konsekwencjach wynikających z upadłości Getin Noble Bank SA,
• gościem specjalnym odcinka jest Profesor Tomasz Sójka, który przybliża problematykę restrukturyzacji emitentów obligacji.

ResTrue Talks. to podcast powstający w oparciu o bieżącą obserwacje i monitorowanie zmian zachodzących w różnych aspektach zagadnień restrukturyzacyjnych. Celem przyświecającym jego tworzeniu jest ukazywanie aktualnego obrazu środowiska restrukturyzacyjnego.

Spis
0:00 – 1:46 – Wstęp
1:47 – 7:18 – Statistics
7:19 – 27:47 – News
27:48 – 58:59 – Corner

Podcast adresowany jest do praktyków restrukturyzacji. Jego twórcy wierzą, że audycje staną się platformą do dyskusji i wymiany myśli. A w tworzeniu podcastu zaangażowani są: Patryk Filipiak, Maciej Woźniak, Piotr Kempiński, Maria Wąsicka-Sroczyńska i Ulyana Zaremba.

Opracowanie techniczne: Tomasz Łozowicki

Pomysłodawcą i realizatorem nagrań jest:
Kancelaria Filipiak Babicz Legal sp.k.
Serwis orestrukturyzacji.pl
Instytut Badania Niewypłacalności

Realizacja nagrania: czerwiec 2023 r.