Aktualności Wyrok TSUE w sprawie BNP i kredytów frankowych

24 czerwca 2021
Wyrok TSUE w sprawie BNP wzmacnia ochronę osób posiadających kredyty frankowe.

W ważnym wyroku wydanym 10 czerwca w połączonych sprawach C-609/19 BNP Paribas Personal France TSUE uszczelnił ochronę konsumenta przed nieuczciwymi warunkami kredytów denominowanych do waluty obcej. Tezy wyroku nie powinny zaskakiwać, gdyż zarówno wynikają z ogólnych zasad obowiązujących w kontynentalnych systemach prawa, jak i wpisują się w linię orzeczniczą od lat ustalaną przez TSUE na tle dyrektywy 93/13/EWG o przeciwdziałaniu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych z konsumentem.

Więcej na  Kredyty we frankach