Aktualności Ranking Kancelarii 2021

24 czerwca 2021
Rzeczpospolita ogłosiła Ranking Kancelarii 2021
Wszystkim naszym Klientom dziękujemy za współpracę i zaufanie.
Link do rankingu rp.pl

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna zajmuje się kompleksową i stałą obsługą prawną przedsiębiorców. Prowadzimy również spory dotyczące kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej, inwestycji finansowych i transakcji pochodnych. Zakres obsługi naszej Kancelarii obejmuje w szczególności: zakładanie i przekształcanie spółek, umowy handlowe, compliance, relacje pracownicze, nabywanie nieruchomości, zabezpieczanie kredytów, zatrudnianie członków zarządu, prawo antymonopolowe oraz prawo budowlane. W ramach stałej obsługi prawnej firm zajmujemy się m.in.: przygotowaniem i opiniowaniem umów i dokumentów wewnętrznych spółek oraz reprezentacją przed organami administracji publicznej. Prowadzimy bieżącą obsługę sieci dilerskiej importera maszyn rolniczych. Doradzamy inwestorom w odnawialne źródła energii (OZE). Prowadzimy negocjacje z URE i odbiorcami. Przygotowujemy i wdrażamy procedury compliance, m.in. w zakresie RODO i AML.

Podstawowe dziedziny działalności, w których świadczona jest pomoc prawna
  • prawo bankowe
  • restrukturyzacja
  • windykacje
  • prawo energetyczne