AktualnościOrzeczenia Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II C 1417/16

8 sierpnia 2018

Wyrok w imieniu Reczypospolitej Polskiej.
17 lipca 2018
Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny
przeciwko mBank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Sygn akt IIC 1417-16

Sygn. akt IIC 1417/16