Aktualności Trzy pytania do audytora GetBack – Mariusz Korpalski

27 czerwca 2018

Trzy pytania do audytora GetBack – Mariusz Korpalski o przepisach dla branży windykacyjnej

Otoczenie prawne branży windykacyjnej pogarszało się od lat.

Powszechnie znane są wątpliwości, jakie budzi adekwatność wycen walorów wspomnianego w tytule emitenta. Wątpliwości i pytania dotyczą całego procesu przygotowania publicznej oferty. Wśród podnoszonych kwestii brakuje jak dotąd odniesień do głównego przedmiotu działalności spółki jako nośnika wartości, tj. do nabywania i windykowania wierzytelności bankowych.

Więcej na stronie www.rp.pl