Aktualności O nieuczciwości kredytu decyduje treść umowy

25 czerwca 2018

O nieuczciwości kredytu decyduje treść umowy.

21 czerwca 2018 | Prawo | Marek Domagalski

Konsumenci łatwiej i szybciej będą mogli wykazać nadużycia po stronie kredytodawcy, czyli abuzywność postanowień kontraktu. Marek Domagalski

Dzięki najnowszej uchwale Sądu Najwyższego konsumenci uzyskają mocniejszą pozycję np. w sporach frankowych z bankami.

W środę Sąd Najwyższy w poszerzonym, siedmioosobowym, składzie pod przewodnictwem prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego podjął uchwałę, że „oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone, dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy”.