AktualnościOrzeczenia 22 lipca 2016 – postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sygn. akt II Co 3831/16

28 lipca 2016

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl