START Umowy i spory bankowe

  • negocjacje kredytowe,
  • sprawdzanie projektów umów bankowych i regulaminów,
  • spory o:
    • zwolnienie nadmiernych zabezpieczeń kredytu,
    • zapłatę z gwarancji bankowej,
    • naruszenie dóbr osobistych przez prasowe ogłoszenia restrukturyzacyjne.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl