START Umowy i spory bankowe

  • negocjacje kredytowe,
  • sprawdzanie projektów umów bankowych i regulaminów,
  • spory o:
    • zwolnienie nadmiernych zabezpieczeń kredytu,
    • zapłatę z gwarancji bankowej,
    • naruszenie dóbr osobistych przez prasowe ogłoszenia restrukturyzacyjne.