STARTPozwij BankBPH S.A – Pozew Zbiorowy BPH S.A. – Informacje

Żądaniem naszego pozwu jest ustalenie samej zasady, że występujące w Państwa umowach klauzule są abuzywne

Przedawnienie roszczeń:

Zgodnie z art. 118 k.c. roszczenia majątkowe przedawniają się po upływie 10 lat. W przypadku umów kredytu, 10 lat liczone jest od każdej zapłaconej przez Państwa raty. W zależności od tego kiedy została zapłacona pierwsza rata, od danej daty zaczną się przedawniać po kolei pierwsze raty. Oznacza to, że w razie złożenia po tym terminie pozwu o zapłatę – bank będzie mógł podnieść zarzut przedawnienia i odmówić zwrotu nadpłaty za raty, które się przedawniły.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy pozew zbiorowy o ustalenie przerywa bieg przedawnienia – doktryna prawnicza w tym zakresie jest podzielona. Wobec tego istnieje ryzyko, że złożony przez nas pozew nie przerywa biegu przedawnienia. Żądaniem naszego pozwu jest ustalenie samej zasady, że występujące w Państwa umowach klauzule są abuzywne – nie dotyczy on ustalenia roszczeń wobec banku w konkretnej wysokości i dacie wymagalności. Z ostrożności przyjmujemy więc, że nasz pozew zbiorowy nie przerywa biegu przedawnienia.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna złożyła pozew zbiorowy przeciwko Bankowi BPH S.A. z tytułu umów o kredyt hipoteczny indeksowany kursem franka szwajcarskiego (CHF)  we franku szwajcarskim (CHF).

Osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu prosimy o zapoznanie się z zakładką „dokumenty”, w szczególności z koncepcją pozwu zbiorowego i projektami umów.

Zeskanowaną dokumentację kredytową do weryfikacji (umowa, aneksy do umowy) należy wysyłać na adres email: frankiwbph@law24.pl.