Aktualności Upadłość Getin Noble Bank SA – ważne informacje dla klientów Getin Noble Bank

24 lipca 2023

Szanowani Państwo,

 
W dniu 20 lipca 2023 r. XVIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Od tego momentu, zarządzanie bankiem przekazane zostało z administratora wyznaczonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na syndyka, który został wyznaczony przez sąd. Nowym syndykiem, odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem banku jest Marcin Kubiczek.
 
Najważniejsze informacje:
 
  • Obecnie po ogłoszeniu upadłości  roszczenia wierzycieli będą zaspokajane tylko z majątku masy upadłościowej.
  • Kredytobiorcy mają 30 dni od daty ogłoszenia upadłości na zgłoszenie swoich wierzytelności do masy upadłości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych tj. do dnia 19 sierpnia 2023 r. 
  • Kancelaria w prowadzonych sprawach przeciwko Getin Noble Bank przez ostatnie 3 miesiące przygotowała wezwania, a następnie oświadczenia o potrąceniu, które zostały przesłane do Banku.
  • Przedmiotowe wezwania, a następnie oświadczenia o potrąceniu zostały przygotowane przez Kancelarię w każdej sprawie, niezależnie czy wystąpiła niedopłata, czy też nadpłata kapitału.
  • Kredytobiorcy, którzy posiadają nadpłatę w celu uzyskania niezbędnych dokumentów tj. wezwania oraz oświadczenia o potrąceniu, do  zgłoszenia swojej wierzytelności do KRZ, prosimy o zgłoszenie się do Kancelarii na adres mailowy:  getin@law24.pl   
  • Kancelaria wskazuje, iż nie zajmuje się zgłaszaniem przedmiotowych wierzytelności. Wychodząc Państwu naprzeciw proponujemy renomowaną Kancelarię FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k., z którą Nasza Kancelaria będzie współpracować przy zgłaszaniu Państwa wierzytelności. Szczegóły dotyczące honorarium Kancelarii FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k. przekażemy Państwu w najbliższym czasie.
  • Osoby, które mają niedopłatę powinny od tego momentu płacić raty wpisując w tytule „zwrot nienależnego świadczenia – otrzymanej kwoty kredytu”. Zapłata z tytułu raty kredytu nie będzie już mogła zostać potrącona z roszczeniem banku z bezpodstawnego wzbogacenia jako dokonana po ogłoszeniu upadłości.
  • Następnie po podjęciu powyższych kroków należy śledzić działania syndyka i monitorować zmiany w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 
 
W celu usprawnienia komunikacji z Państwem prosimy o kierowanie wszelkich pytań na adres mailowy:   getin@law24.pl    
Odpowiedzi na zgłaszane pytania lub też wątpliwości zostaną omówione na spotkaniu.