Aktualności Rzeczpospolita – Nabici przez franki : następna odsłona

29 stycznia 2014

Marek Domagalski 29.01.2014

Szykuje się kolejny pozew kredytobiorców we frankach.
Tym razem wnoszą go klienci Getin Noble Bank SA.

Powiatowy rzecznik praw konsumenta w Poznaniu, Marek Radwański, zgodził się wystąpić z pozwem zbiorowym przeciwko Getin Noble Bank SA. Część klientów tego banku domaga się stwierdzenia przez sąd, że dowolność ustalania kursu indeksacji raty kredytu wywołuje nieważność: albo całej umowy kredytu albo tylko klauzuli przeliczeniowej, co miałoby oznaczać spłatę kredytu po średnim kursie NBP z dnia płatności raty. Gdyby sąd ustalił nieważność całej umowy, oznaczałoby to, że bank musiałby zwracać koszty kredytu łącznie ze spreadem, a klient musiałby oddać jedynie to, co pożyczył w banku. Z kolei wyrok stwierdzający nieważność klauzuli przeliczeniowej ? co w praktyce ma większe szanse, gdyż nie jest tak radykalnym żądaniem ? skutkowałby obowiązkiem zwrotu nadwyżki spłat przez bank.

Korzystny dla klientów wyrok odnośnie drugiego z żądań otworzyłby im drogę do dochodzenia zwrotu konkretnych kwot na zasadach opisanych przez sąd w wyroku. Jak się dowiedzieliśmy w kancelarii Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna, która prowadzi tę sprawę, 30 osób skompletowało już niezbędne dokumenty, a zainteresowanych postępowaniem grupowym jest 120. Co na to bank? ? W związku z tym, że nie mamy precyzyjnej wiedzy na temat tego ewentualnego pozwu, ciężko jest nam ustosunkować się do jego żądań i argumentacji ? powiedział ?Rz” Wojciech Sury, rzecznik Getin Noble Banku. Dodał, że po otrzymaniu pozwu zbiorowego i analizie zawartych w nim roszczeń, zgodnie ze strategią banku, w pierwszej kolejności rozważona zostanie możliwość polubownego rozwiązania sytuacji. Rzeczpospolita Wszystkie prawa zastrzeżone