Aktualności Sąd: Urzędnik ocenia co jest w przesyłce

10 czerwca 2023

Dla stwierdzenia, co zawiera sądowa przesyłka, istotne jest to, co pracownik sądu stwierdził po otwarciu listu.

To stanowisko Sądu Najwyższego – wyrażone w jednej z ostatnich spraw – jest bardzo ważne dla praktyki sądowej, stron i ich prawników, gdyż może się okazać, że od takich ustaleń będzie zależeć wynik ważnej sprawy.

Co było w środku

Kwestia ta wynikła w typowej sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, w której kielecki Sąd Okręgowy odrzucił skargę kasacyjną wnioskodawcy od postanowienia spadkowego niższych instancji, w tym sądu okręgowego.

SO wskazał, że wnioskodawca nie usunął braków formalnych skargi kasacyjnej w postaci uzasadnienia wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania, do którego złożenia z pięcioma odpisami został wezwany zarządzeniem SO.

W zażaleniu wnioskodawca zarzucił, że wykonał w pełni zarządzenia wzywające go do usunięcia braków skargi kasacyjnej. Z pisma jego pełnomocnika sporządzonego w celu wykonania zarządzenia wynika, że złożono je z pięcioma odpisami, co odnotowano w wyliczeniu załączników.

Więcej na:  

Kredyty we frankach