Aktualności RPO złożył skargę kasacyjną w sprawie naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank.

13 lutego 2023

Chodzi o uchylenie wyroku SA w Warszawie z 9.11.2022, VII AGa 799/20, wydany w składzie SSA Urszula Dąbrowska.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodów, gdyż uznał, że nie byli konsumentami.

W tej sprawie chodzi o przesądzenie, czy bank po wielu latach traktowania klienta jako konsumenta może w procesie zacząć traktować go jako przedsiębiorcę (Getin stara się to robić nagminnie, wiedząc że to praktycznie jedyna szansa wygrania sporu). Dodatkowo chodzi o to, czy nawet jeśli klient banku jest przedsiębiorcą, to można z nim podpisać umowę przewidującą dowolne ustalanie wysokości świadczeń (niby SN przypomniał w uchwale III CZP 40/22, że – nie może, ale jak widać nie przekonało to wszystkich sędziów).

Więcej na
https://www.rp.pl/konsumenci/art37916751-konsumencka-umowa-kredytowa-nie-gwarantuje-statusu-konsumenta-przed-sadem
https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8656872,rpo-status-konsumenta-decyzja-stron-kredyt-we-frankach.html
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/kolejna-sprawa-frankowiczow-z-udzialem-rpo