Aktualności Opinia dla Rzeczpospolitej do artykułu „To był gabinet, a nie mieszkanie” – sygn. akt. 2429/22

7 grudnia 2022

Postanowienie Sądu Najwyższego w mojej ocenie jest błędne. Komercyjne wykorzystanie nieruchomości kupionej za pożyczone pieniądze nie oznacza braku statusu konsumenta. Obrót konsumencki obejmuje nie tylko konsumpcję, ale również inwestycje prywatne, w tym zakup lokalu niemieszkalnego na wynajem. Już sam brak rejestracji działalności gospodarczej oznacza status konsumencki klienta (wyroki TSUE: C-105/17 Kamenova, pkt 38, C-774/19), tym bardziej że bank udzielił pożyczki konsumpcyjnej, a nie gospodarczej. Gospodarczy status jednego kredytobiorcy nie rozciąga się na pozostałych – tu stanowisko TSUE oczekiwane jest w przyszłym roku w sprawie C-570/21.

 

Więcej na  Kredyty we frankach