Aktualności Wyrok SN sygnatura II CSKP 40/22

28 października 2022

SN utrzymuje w mocy wigilijny wyrok SO w Łodzi z dnia 24 grudnia 2018 sgn akt III Ca 1969/17

SN mówi, że dochodzona kwota mogła być zasądzona i na podstawie nieważności, i odfrankowienia. Skoro SO przyjął odfrankowienie, to SN w to nie ingerował.

Wyrok I C 1766/17 Wyrok przeciwko mBank