Aktualności Getin Noble Bank S.A. – informacja o skardze do WSA

4 października 2022

Szanowni Państwo,

do piątku 07.10. istnieje możliwość złożenia skargi do WSA w Warszawie na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku.

Postępowanie skargowe może otworzyć drogę do powództw odszkodowawczych przeciwko BFG lub przeciwko skarbowi państwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wniesieniem skargi do WSA w Warszawie należy wypełnić pełnomocnictwo i przesłać je mailem do kancelarii najpóźniej do piątku 07.10 do godz. 12.00.

Pełnomocnictwo powinien wypełnić każdy kredytobiorca osobno, w przypadku gdy umowy są zawarte przez dwie lub więcej osób wraz z potwierdzeniami przelewów:

1)     200 PLN opata od skargi do WSA
Dane do przelewu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Nr rachunku: 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000
Kwota 200 PLN
Tytuł przelewu: „opłata od skargi na decyzję BFG nr DPR.720.6.2021.256 w sprawie Getin Noble Bank SA ….. (imię i nazwisko kredytobiorcy)”

2)     Opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 PLN:
Dane do przelewu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
tytuł:  „ opłata skarbowe od pełnomocnictw dla r.pr. Beaty Komarnickiej – Nowak od ……. (imię i nazwisko kredytobiorcy) do reprezentowania przed WSA w Warszawie”
kwota: 17 PLN

3)     Wynagrodzenie kancelarii 615 PLN za przygotowanie skargi do WSA

nr rachunku kancelarii: 25 2490 0005 0000 4500 6978 7645.

W załączeniu przedmiotowe pełnomocnictwo oraz więcej informacji nt. skutków przymusowej restrukturyzacji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu


Pliki w formacie PDF do pobrania

Getin pełnomocnictwo do WSA

Informacja Getin Restrukturyzacja