Aktualności Wakacje kredytowe a „zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”

1 sierpnia 2022

Wakacje kredytowe a „zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”. Co to oznacza w praktyce?

Czy do skorzystania z wakacji kredytowych konieczne jest zamieszkiwanie w kredytowanej nieruchomości? Czy wynajmowanie jej oznacza, że nie odroczymy rat? Zapytani przez nas specjaliści wyjaśniają wątpliwości związane z hasłem „potrzeby mieszkaniowej”.

Z opcji odroczenia spłaty rat w ramach wakacji kredytowych skorzystać mogą tylko osoby, które zawarły umowę „w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych”. Ustawowy zwrot pozornie jest jednoznaczny. W praktyce budzić może sporo wątpliwości, o czym świadczą pytania napływające od kredytobiorców do redakcji Bankier.pl. Czytelnicy nie są pewni, czy oznacza to konieczność zamieszkiwania (obecnie?) w kredytowanej nieruchomości, czy też może wymóg zameldowania w niej.

Zwróciłem się z pytaniem o interpretację ustawowego zapisu do prawników. Odpowiedzi wskazują, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych może być rozumiane bardzo szeroko.

Mariusz Korpalski: Ważne, że kupiliśmy celem zamieszkania

– Pojęcie „umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych” wskazuje na cechy umowy, a nie na cechy nieruchomości. Ważne jak się umówiliśmy z bankiem, na co bank zgodził się dać kredyt. Chodzi o cel umowy, czyli cel uzgodniony przez strony. To po pierwsze. A po drugie, ten „cel zawarcia” należy umiejscowić właśnie w czasie zawierania umowy, a nie w czasie korzystania z ulgi – wskazuje dr Mariusz Korpalski, radca prawny w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna.

– Przekładając to na odpowiedź na pytania czytelników, należy to rozumieć następująco:

  • Zatajenie przed bankiem celu gospodarczego nieruchomości nie ma znaczenia, bo o takim celu bank nic nie wiedział, nie jest to więc cel umowy.
  • Zameldowanie w ogóle nie ma nic wspólnego z zamieszkiwaniem. Można zamieszkiwać i nie być zameldowanym, a można być zameldowanym i nie zamieszkiwać. Nie ma obowiązku meldunku obecnie.

Jeżeli zamieszkiwaliśmy, a potem zmieniła się nam sytuacja życiowa i mieszkamy za granicą, tam wynajmujemy mieszkanie, a mieszkanie kredytowane wynajmujemy, to też nie ma znaczenia. Kupiliśmy mieszkanie celem zamieszkania, a zmiana nastąpiła już na etapie wykonywania umowy – konkluduje Mariusz Korpalski.

Warto zadbać o argumenty

Składając wniosek o wakacje kredytowe, będziemy składali oświadczenie o spełnieniu ustawowych warunków, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Więcej na