Aktualności Mariusz Korpalski: Gdański sąd sprawdza czy TSUE nie zmienił zdania ws. Frankowiczów

18 lutego 2020

Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie zadał pięć pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczących prawnej oceny umów kredytowych indeksowanych do waluty obcej.

Jeszcze w starym roku, postanowieniem z 30.12.2019, Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie XV C 458/18 zadał pięć pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), dotyczących prawnej oceny umów kredytowych indeksowanych do waluty obcej, zawieranych swego czasu przez GE Money Bank SA (obecnie Bank BPH SA). Trudno oprzeć się wrażeniu, że odpowiedzi na te pytania TSUE już udzielił.

Więcej na Kredyty we frankach