Aktualności Z przyjemnością informujemy, że Mariusz Korpalski uzyskał wczoraj tytuł doktora

20 listopada 2019

Z przyjemnością informujemy, że Mariusz Korpalski uzyskał wczoraj, we wtorek 19 listopada 2019 roku, tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wczoraj odbyła się obrona pracy doktorskiej pt. „Wpływ zmiany kursu walutowego na wysokość świadczenia wynikającego z umowy bankowej”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Konrada Zacharzewskiego, prof. UMK, w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego dr hab. Mirosława Bączyka prof. UMK. Wczoraj została też podjęta uchwała Rady Dyscypliny Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora.