AktualnościBez kategorii PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

10 października 2019

Przedsiębiorco,

– świadczysz usługi polegające na zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu
korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej?
– przyjmujesz lub dokonujesz płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro?

Jeśli tak, jesteś instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nasza Kancelaria pomoże Ci przygotować odpowiednie dokumenty, wdrożyć niezbędne procedury i
dokonać oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy.

Już teraz dowiedz się więcej o ofercie w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.